Wednesday, May 22, 2013

Lời phi lộ của Ban Quản Lý Blog


Chào Bạn,
Bạn đang xem Blog của Chương trình Lớp Học 3 Ngôn Ngữ cho Trẻ Em Nghèo ở Cambodia.
gọi ngắn gọn là Chương Trình 3Plus.
Đây là một chương trình thiện nguyện thuần túy, được thành hình và quản lý bởi một số anh chị em người  Việt đang sinh sống ở Cambodia, Hoa Kỳ, Úc Châu và Âu Châu. Đặc biệt, Chương Trình được sự bảo trợ tinh thần của ông Sieng Nam (một viên chức cao cấp Cambodia), và sự bảo trợ pháp lý của văn phòng Luật sư Pen Bunrith (thuộc Luật sư đoàn Cambodia).
Nhằm chia sẻ hoạt động nhân đào này đến thân hữu có lòng ở khắp nơi, chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên các thông tin liên quan đến hoạt động của Hội.
Hội R.H.I.O. hân hạnh đón nhận các ý kiến xây dựng và sự yểm trợ tài chánh cũng như tinh thần, kỹ thuật của Bạn.
Mọi ý kiến hay thắc mắc xin vui lòng liên lạc:

Tại CAMBODIA: 
- Ô. Nguyễn Duy Đường (Mr. Yi Doeur, President of the R.H.I.O.)
                          Email address: rhiodoeur@gmail.com 
                          Phone: 855-1267-5554 Chân thành cảm ơn sự quan tâm của Bạn!

No comments:

Post a Comment