Tuesday, July 23, 2013

RFA: Người Việt sống bất hợp pháp ở Campuchia sẽ bị trục xuất?

 Quốc Việt, thông tín viên RFA, Campuchia
2013-07-22
Biện pháp siết chặt quản lý người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp vào Campuchia, trong đó có người Việt, được đem ra bàn luận sau khi lãnh tụ đảng đối lập trở về. Quan chức cao cấp thuộc đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen cho biết trong nhiệm kỳ mới, chính phủ sẽ thẳng tay trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Số phận người Việt sống bất hợp pháp tại Campuchia sẽ ra sao?

No comments:

Post a Comment