Wednesday, July 17, 2013

Hội R.H.I.O. trân trọng cảm ơn:


Hội R.H.I.O. trân trọng cảm ơn sự yểm trợ nhiệt tình của quý Mạnh thường quân sau đây:
(ghi theo thứ tự thời gian nhận được ngân khoản)
 
01-Nov-13 Lê Văn Trinh Atlanta, Georgia - USA
18-Oct-13 Nguyễn Q. Đan San Mateo, California - USA
15-Oct-13 Tưởng Năng Tiến San Jose, California - USA
07-Oct-13 Qasim Champa Tu Corona, California - USA
27-Sep-13 Nguyễn Văn Lộc Australia
17-Sep-13 Huỳnh Công Tử Houston, Texas - USA
15-Sep-13 Tưởng Năng Tiến San Jose, California - USA
05-Sep-13 Ngô Thị Hiền Virginia - USA
26-Jul-13 Trần T. Đông Melbourne - Australia
20-Jul-13 Tưởng Năng Tiến San Jose, California - USA
15-Jul-13 Nguyễn Văn Huyền Houston,Texas - USA
15-Jul-13 Nguyễn Tiến Triển Houston,Texas - USA
15-Jul-13 Lâm Hảo Dũng Vancouver B.C., CANADA
15-Jul-13 Dương Văn Hoanh Houston, Texas - USA
04-Jul-13 Lê Danny Orlando, Florida - USA
04-Jul-13 Nguyễn Quang Trung Houston, Texas - USA
29-Jun-13 Hoa-Mai Club Houston, Texas - USA
27-May-13 Hoa-Mai Club Houston, Texas - USA
21-May-13 Hoa-Mai Club Houston, Texas - USA

Sự ủng hộ của Quý Vị cho ngân quỹ hoạt động của chương trình là một đóng góp thiết thực để duy trì phần nào văn hóa nước Việt ở xứ người.
Thay mặt cho gia đình các trẻ thơ, chúng tôi chân thành ghi nhận và tri ân.
Biên nhận sẽ được gửi trực tiếp đến từng vị Mạnh Thường Quân.
Ban Giám Đốc Hội R.H.I.O.No comments:

Post a Comment